Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Εκδήλωση παρουσίασης του ανταποδοτικού προγράμματος: «Αρχιμήδης» Διαχείριση σκουπιδιών με… κέρδος!

Το καινοτόμο πρόγραμμα ολικής διαχείρισης και αξιοποίησης των απορριμμάτων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» παρουσιάστηκε προχθές στο συνεδριακό κέντρο της Π.Ε. Ηλείας στον Πύργο, από το Δίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής
programma.arximhdhs.skoupidia
Ο εμπειρογνώμονας και πρόεδρος της Κοιν. Σ.Επ. Ionian Recycle Hellas κ. Διονύσιος Κορσιάνος ανέλυσε το πρόγραμμα και τα οικονομικά οφέλη που έχουν οι Ο.Τ.Α. και οι δημότες από την υλοποίηση του.
«Πρόκειται για ολική διαχείριση των απορριμμάτων, τα οποία τα αξιοποιούμε» επισήμανε προσθέτοντας ότι το κέρδος που αποκομίζουν από την εμπορία πλέον των προϊόντων σα δευτερογενής ύλη, ένα μέρος επιστρέφει στον πολίτη. «Το 42% επιστρέφει στον πολίτη ενώ από την πλευρά των Δήμων δεν  υπάρχει κόστος της διαχείρισης, καθώς το αναλαμβάνει η Κοιν.Σ.Επ. Αντιθέτως ανταποδοτικά οφέλη που έρχονται στο Δήμο είναι προς το συμφέρον του. Στο πρόγραμμα έχουν ήδη ανταποκριθεί Δήμοι της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έχουν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με την Κοιν.Σ.Επ. Στους δήμους αυτούς, υλοποιούνται και προγράμματα στα σχολεία που στοχεύουν κυρίως στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από τους μαθητές. Μετά από σωστή και συνεχή ενημέρωση στους πολίτες, η ανταπόκριση που είχαμε ήταν θετική. Το πρώτο 6μηνο συμμετείχε το 40% των δημοτών, φτάσαμε στο 12μηνο να έχουμε πλησιάσει το 80% και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο 85%. Η συμμετοχή ωστόσο στις μικρές ηλικίες μέχρι τα 18 έτη, είναι στο 100%. Ειδικά σε σχολεία της Βορείου Ελλάδος είναι καθολική η συμμετοχή. Βέβαια υπάρχουν τα ανταποδοτικά οφέλη σε πετρέλαιο που το βλέπουν και οι πολίτες και οι μαθητές, καθώς έχουν δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία τους».
Ο κ. Κορσιάνος, αναφερόμενος στην Ηλεία, επισήμανε ότι επιδίωξαν αρκετές φορές να έρθουν σε επαφή για την υλοποίηση του προγράμματος «Αρχιμήδης», με τους Δημάρχους του νομού, ωστόσο δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση…
.
Κοινωνική επιχείρηση
Η IONIAN RECYCLE HELLAS Κοιν.Σ.Επ. είναι επίσημα αδειοδοτημένη επιχείρηση, που αντιμετωπίζει τα χρησιμοποιημένα φυτικά λάδια φαγητού ως απόβλητα και τα διαχειρίζεται με βάση τους κανόνες που θέτει η σχετική νομοθεσία για τα μη επικίνδυνα απόβλητα. Η επιχείρηση στηρίζεται στο καινοτόμο πρόγραμμα σχεδιασμού της που στοχεύει:
- Στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
- Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
- Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των αποβλήτων τηγανελαίων.
- Στην ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.
- Στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" .
Η Ionian Recycle Hellas Κοιν.Σ.Επ είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της, το 60% για στήριξη κοινωνικών δράσεων και σκοπών . Η εταιρία αλλάζει τα δεδομένα της διαχείρισης των απορριμμάτων προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.
Κική Κολοβέρου
kkoloverou@yahoo.gr
Πηγή:Εφημερίδα «Πρωινή»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου