Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Η Κ.ΑΛ.Ο ως μοχλός παραγωγικής ανασυγκρότησης


Σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ η διαμόρφωση ενός θετικού περιβάλλοντος που να ενισχύει την ενεργοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα του «σχολάζοντος», λόγω της κρίσης, δυναμικού.
Κατά τη γνώμη μου, για να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται να δώσουμε χώρο σε καινοτόμες ιδέες, συμπεριλαμβανομένων και εναλλακτικών προτάσεων οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής.

Η Κοινωνική Οικονομία και η ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων συνιστά ένα τέτοιο εναλλακτικό μοντέλο παραγωγής. Εχει ως υπέρτατο σκοπό τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, την εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς μισθού στα μέλη των κοινωνικών εγχειρημάτων.
Τα εγχειρήματα της Κοινωνικής Οικονομίας μπορούν να αποτελέσουν μοχλό παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, καθώς στην Ελλάδα -και πολύ περισσότερο διεθνώς- έχουμε ήδη παραδείγματα δραστηριοποίησής τους σε όλα τα πεδία της οικονομίας.
Η διαφορά τους με άλλα συνεταιριστικά ή επιχειρηματικά σχήματα είναι ότι λειτουργούν δημοκρατικά στη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζοντας την αρχή «ένα μέλος, μία ψήφος», και ότι διανέμουν τα κέρδη με διαφορετικούς κανόνες από τους καθιερωμένους που ισχύουν στην αγορά.
Στα κοινωνικά εγχειρήματα το 35% μοιράζεται στους εργαζόμενους του συνεταιρισμού, ενώ το 60% επενδύεται υποχρεωτικά είτε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είτε για τη στήριξη των αναγκών σε τοπικό επίπεδο.
Για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα. Ο νόμος 4019/2011 για την κοινωνική επιχειρηματικότητα θεσμοθέτησε για πρώτη φορά την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα.
Το υπουργείο Εργασίας ολοκληρώνει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για την Κοινωνική Οικονομία που θα βελτιώσει τα προβληματικά σημεία του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου και θα απαντά στις προκλήσεις για την ανάπτυξη του πεδίου.
Παράλληλα, προχωρούμε σε μια σειρά ενεργειών για τη δημιουργία εκείνου του περιβάλλοντος που θα στηρίξει την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν, εντός του 2016, σε κάθε Περιφέρεια της χώρας κέντρα στήριξης (one stop shop) τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους, συμβουλευτική σε άτομα ή ομάδες, εκπαιδευτικό υλικό και οδηγούς για τη δημιουργία συνεταιρισμών, ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης.
Από κει και πέρα, έχουμε σχεδιάσει και θα υλοποιήσουμε, άμεσα, προγράμματα δημιουργίας 2.000 νέων θέσεων εργασίας σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), με την υποστήριξη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων.
Τέλος, προωθούμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη δημιουργία μηχανισμού μικροχρηματοδότησης των κοινωνικών συνεταιριστικών σχημάτων και ταυτόχρονα επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο χορήγησης επιστρεπτέων επιχορηγήσεων για τη στήριξη υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων.
*Αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου