Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Ημερίδα με τίτλο: «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Στην ημερίδα έγινε μια γόνιμη συζήτηση για τη λειτουργία και τις προοπτικές των Κοιν.Σ.Επ. παρουσία του Διευθυντή του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας κ. Γεώρμα. Παρουσιάστηκε η Κοιν.Σ.Επ. 'Θράκης Κίνητρο' από τους μετόχους της, καθώς και ο Περιφερειακός Μηχανισμός υποστήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας από τη Δομή Κοιν.Επ. καθώς και συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας κατ'αρχήν άτυπου δικτύου Κοιν.Σ.Επ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η "Θεογένης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ " με τον  προέδρο Δέδογλου Σπύρο , το γραμματέα Καρακόλια Γρηγόρη και  το μέλος Δουκαλέτση Δημήτρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου